Prestari servicii pentru:
– Securitatea şi sănătatea muncii
– Prevenirea şi stingerea incendiilor (PSI)
– Evidenta gestiunii deseurilor
– Implementarea sistemelor de management
Auditarea sistemelor de management

CALITATE – ISO 9001:2015, MEDIU – ISO 14001:2015,
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ – SR ISO 45001:2018

SIGURANŢA ALIMENTARĂ – ISO 22000:2005 – HACCP – CODEX ALIMENTARIUS,
LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI – ISO 17025:2007

LABORATOARE DE ANALIZE MEDICALE ISO 15189:2007,
FURNIZORI PENTRU INDUSTRIA AUTO – IATF 16949:2016

SERVICII SSM

Activitatea de securitate și sănatate în muncă (protecția muncii)are ca și scop evaluare riscurilorla locul de muncă și asigurarea condițiilor adecvate pentru desfășurarea procesului de muncă, prevenirea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale în conformitate cu legea 319/2006 și HG1425/2006 actualizat.

SERVICII PSI

Servicii PSI – Activitate firmelor în domeniul situațiilor de urgență (PSI) este reglementată de legea 307/2006 și OMAI 163/2007. Pentru respectare cerințelor legale aplicabile este necesară intocmirea documentației și evidenței adecvate activităților desfășurate.GESTIONAREA DESEURILOR

Legea nr. 211/2011 conține obligațiile agenților economici referitor la gestionarea deseurilor. Indiferent ca sunteti companie privata, ONG sau institutie publica,conform definitiilor din Anexa 1 a acestei legi, produceti deseuri sau va incadrati vrand-nevrand la categoria de detinator de deseuri:

MANAGEMENT SI AUDIT

Sisteme de management conform standardelor internaționale ISO 9001, 14001, OHSAS18001, oferă managementul firmelor instrumente manageriale moderne de rezolvare pentru orice problemă care apare în managementul de zi cu zi a firmei.

 

Despre S.C. Calimed S.R.L.

Firma SC Calimed SRL a fost înfiinţat în 2003 pentru a veni în sprijinul tuturor firmelor care doresc obţinerea unui avantaj concurenţial pe piaţa afacerilor prin implementarea sistemelor de management -al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/securităţii alimentare/managementul calităţii în laboratoare-pentru specificul activităţii fiecărei firme,indiferent că are 500 sau 10 angajaţi,că are activitate de producţie sau prestează servicii.

Domeniul de activitate al firmei este oferirea de servicii de consultanţă în :
– proiectarea şi implementarea sistemelor de management individuale şi integrate
– instruirea personalului de conducere şi/ sau de execuţie din firmă în cerinţele standardelor de referinţă,ale sistemelor de management integrate
– instruirea pentru formarea de auditori interni pentru sistemele de management
– efectuarea auditului intern pentru sistemele de management
– consultanţă pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor sistemelor de management certificate

Personalul firmei are o experienţă în domeniul sistemelor de asigurare ale calităţii şi managementul mediului din 1997,şi are la bază o experienţă industrială de 20 de ani în toate compartimentele unei firme:începând de la cercetare,proiectare,tehnic,producţie,marketing.
Personalul a fost instruit în domeniul sistemelor de management al calităţii,de mediu şi securităţii alimentare în cadrul TÜV Rheinland Akademie.
Succesul activităţii de consultanţă este susţinută şi garantată de experienţa ca şi auditor şef TÜV CERT al personalului pentru sistemele de management al calităţii şi de mediu-fapt confirmat ptin numărul firmelor certificate, la care am asigurat concultanţă.

 

Contact

S.C. Calimed S.R.L.

Ing.ec. Miklós Árpád Attila
Administrator
Tel:0723/872851
e-mail:calimed.attila@gmail.com
Pagina web: www.calimed.ro

CERERE DE OFERTĂ PENTRU CONSULTANŢĂ

Pentru a primi oferta noastră de consultanţă, vă rugăm să descărcaţi următorul formular şi după completare, să-l trimiteţi prin fax s-au la una din adresele de e-mail de mai sus.