Autorizarea exercitarii meseriilor din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca

Calificarea, respectiv recalificarea, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dobandirea unui ansamblu de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice uneia sau mai multor ocupatii, finalizata cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala si/sau certificate de competente profesionale.

I. Reglementare

  • Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca:
  • – Angajatorul are obligatia de a lua masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica potrivit art. 13, lit. i;
  • Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006:
  • – Angajatorul este obligat sa tina evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor potrivit art. 15, alin. (1), punctul 12.

Perfectionarea, respectiv specializarea, reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare.

Autorizarea este activitatea de evaluare si atestare care dovedeste competenta tehnica, capabilitatea si insusirea reglementarilor legale in vigoare a persoanelor fizice care pot sa realizeze si sa verifice anumite lucrari de specialitate prevazute de anumite regulamente sau instructiuni.

Sunt categorii de personal autorizate in baza prescriptiilor tehnice ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat ISCIR.

Sunt si alte autoritati care impun autorizarea meseriilor, cum ar fi:

  • Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) autorizeaza electricienii
  • Autoritatea Rutiera Romana elibereaza certificate profesionale pentru conducatori auto
  • Inspectoratul General al Politiei Rutiere elibereaza atestate pentru agentii de paza si garzile de corp.

Nu exista o lista exhaustiva a meseriilor care trebuie autorizate.
A existat o anexa a Normelor de aplicare a Legii nr. 90/1996 a protectiei muncii, in care erau specificate toate meseriile care trebuiau autorizate dar, prin abrogarea acestei legi, a fost abrogata si lista meseriilor care trebuiau autorizate.